2009-12-03

Försörjningsstödet (socialbidraget) ökar mest i Tyresö

När socialstyrelsen gått igenom utvecklingen för socialbidragen så ökar de i princip överallt. Regeringens misslyckade arbetslöshetsbekämpning kombinerat med utförsäkringar från trygghetssystemen är förstås viktiga orsaker. Men det finns också tydliga lokala skillnader.
Den största ökningen i Stockholms län finns i Tyresö. Bakom den 40%-iga ökningen i Tyresö finns människor som lever i en utsatt ekonomisk situation och som varje dag får se sina möjligheter att styra sina liv kraftigt begränsade.

Det är kanske en av politikens viktigaste uppgifter att minska klyftor och utanförskap.
Därför skrev jag och Susann Ronström (vår gruppledare i Socialnämnden) ett brev till Fredrik Saweståhl och Anna Steele Karlström (ordf i KS samt socialnämnden) och efterlyste fler åtgärder - för att skapa jobb, utbildning och för att jobba förebyggande.

Detta har gjort Anna Steele Karlström arg. Men hon är inte arg för att fler är bidragsberoende, att klyftorna och utanförskapet ökar i Tyresö.
Hon är arg för att jag (och socialstyrelsen) påpekar detta och att vi socialdemokrater begär insatser.

Försvaret är det vanliga - vi gör redan så mycket så allt är bra nog (och att kräva ytterligare insatser blir, enligt Anna, på något outgrundligt sätt till kritik mot förvaltningen).

Men om man gjort det man tycker att man kan från den borgerliga majoriteten - och ökningen av socialbidrag ändå är störst i Stockholms län - vad säger det om den borgerliga majoritetens förmåga?

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker