2009-11-11

Per fick vänta i mer än tre timmar - om en kaotisk vaccinationsordning

När jag kom till skolan idag hoppade Per på mig. Han hade varit med sin mamma och vaccinerat sig i Forellens matsal. Vaccinationen som sker inom ramen för skolhälsovården är i Tyresö av någon för mig outgrundlig orsak bestämd till fyra eftermiddagar i en och samma matsal för hela kommunen.

Per och hans mamma var i föredömligt god tid. En halvtimme innan vaccineringen skulle börja var de på plats. Det hjälpte inte - kan man konstatera. Drygt tre timmar senare fick de sin vaccination. Värre gick det för den pappa som först stått i två timmar i kö innan någon upplyste honom om att man behövde kölapp - och sedan var det bara att börja om.

Vad är då problemet med sättet som vaccinationen nu genomförs?

1. Det är i grunden ett dåligt sätt att organisera vaccinationen genom att dra ihop mer än 5 000 elever till en och samma plats. Det krävs en logistik och kapacitet som är mycket trimmad för att få det att fungera. Jag har hela tiden varit skeptisk och fick tyvärr mina farhågor bekräftade igår. Det fungerar inte när man får vänta i tre timmar. Det skapar irritation bland föräldrar och mer oro bland redan oroade barn.

2. Om man får vänta och om man måste transportera sig för att vaccinera sig kommer färre att låta sig vaccineras - vilket skapar risk för större smittspridning - och därmed större kostnader för sjukvård och välfärd. Dessutom är alla fyra tiderna under samma tid (14-20) - ingen tanke på att det kan finnas föräldrar som i relation till jobb och arbetstider kan ha svårt att klara vaccinationen.

3. För en lekman utan ytterligare medicinska kunskaper är jag inte helt säker på det smarta i att dra ihop elever från alla kommunens skolenheter. Om det nu redan finns smitta vid någon skola kanske vi på detta sätt bidrar till att sprida den snabbare mellan enheterna.

För ett par veckor sedan hade jag vänner från Skåne på besök. De hade just vaccinerat sina barn (jo, just det - för ett par veckor sedan). Där hade föräldrarna fått fylla i godkännande-blanketter och sedan vaccinerades barnen på den egna skolan under skoltid. Resultatet - nästan alla lät vaccinera sig och inga behövde stå i onödiga köer.

Varför ska det vara omöjligt i Tyresö och Stockholms län?

Tidigare i höstas bad vi att få en redovisning i kommunstyrelsen om arbetet med att förebygga den nya influensans spridning. Efter den redovisningen har frågan inte tagits upp till politisk behandling i någon nämnd eller styrelse. Upplägget som nu genomförts måste därför vara beslutat av Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Hans Lindberg (m).

Vi kommer därför att ta upp frågan på kvällens nämnd för att försöka rätta till de uppenbara misstag som begåtts och ge alla förutsättning att få vaccinationen.

PS - Per heter egentligen något annat...

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker