2009-11-26

Krisberedskap mm

Är just nu på krisberedningsövning i Nynäshamn. Vi prövar scenariot med ett större vattenavbrott. Bra att vi ibland övar. Ibland får vi ju pröva det i verkliga livet - och det visar väl att vi behöver öva mer och bli än mer förberedda på olika scenarier - även det som inte är det mest troliga.

Annars är det tillbaka till vardagen efter budgetdebatten. Ofta blir det ju fokus på det där konflikten är som störst. Och det finns ju verkliga skillnader. Synen på skolan, utbildning, förskolan, jobben och ansvaret för ekonomin skiljer oss åt. Samtidigt kommer det ju ibland enskildheter där vi tycker att majoriteten så småningom agerar klokt. Senast var det i budgetdebatten då moderaterna plötsligt signalerade översyn av skolmatsproduktionen (bra - vi och mp har lagt sådana förslag), vikariepool i äldreomsorgen (bra - vi har haft det i vårt budgetförslag under två år) och att arbeta fram en klimatstrategi under första halvåret (bra - röstades iofs ner på budgetfullmäktige - men bifölls på KS sex dagar senare).
Bra att man kan ändra sig när man haft fel.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker