2009-10-06

Tydliga alternativ

Regeringen har ju som bekant använt i stort sett allt ekonomiskt utrymme till privat konsumtion, främst hos de som tjänar mest. Därför är det inte konstigt att hemrenovering går väldigt starkt och att de mer lyxorienterade bilarna går bra. Efter avskaffad förmögenhetsskatt, fastighetsskatt helt utan relation till husets storlek och läge samt stora inkomstskattesänkningar finns det gott om pengar i många hushåll.

Samtidigt drabbas många hushåll hårt av krisen. Rädda Barnens index för andelen fattiga barn visar hur denna grupp minskade under förra mandatperioden. Att gruppen tvärtom kommer öka under denna mandatperiod är en direkt konsekvens av den förda politiken på samma sätt som socialbidragen och utanförskapet, tvärtemot vallöftena, nu växer.

Den offentliga konsumtionen i form av vård, skola och omsorg får precis så mycket pengar som behövs för att undvika massuppsägningar under valåret. 2011 sker dock en stor neddragning. Varför ska medelklassen behöva betala för bra utbildning när de kan köpa en ny platt-tv tycks vara alliansens linje.

Så skönt då att den rödgröna oppositionen idag då presenterar alternativ, här kortversionen av Sahlin och Östros, som visar en annan färdriktning. Ännu finns på marginalen skillnader - men ingen som seriöst granskar politik kan säga annat än att förslagen och färdriktningen ligger så nära att det är ett tydligt alternativ.

Det handlar om att bryta utanförskap, skapa fler jobb och utveckla välfärden. Fler utbildningsplatser, resurser (också långsiktigt) till välfärden och en bättre fördelning för att minska klyftor.

De som läst siffrorna och tabellerna (ja, det är en sjukdom sedan riksdagsren att alltid kolla detaljerna) ser att det för landets kommuner inte heller med en rödgrön regering blir enkelt under krisåren. Men till skillnad från alliansens politik ger ett rödgrönt regeringsalternativ rimliga förutsättningar att klara välfärden.

Och det ställer krav på oss lokalt att göra det som mitt parti gjort på nationell nivå, att kritiskt granska varje utgift för att föra över resurser till välfärdens kärna. Det som borgerligheten i Tyresö under lång tid misslyckats med jobbar vi nu aktivt med och jag är övertygad om att vi socialdemokrater kommer kunna lägga ett sparpaket på uppemot 20 miljoner kronor som vi omfördelar till skola, förskola och omsorg.

Sammantaget innebär budgetalternativen högst påtagliga skillnader mellan s och m.
Det är skillnaden mellan att få en plats i särskilt boende när man är över 90 eller inte.
Det är skillnaden mellan ett maxtal i småbarnsgrupperna i förskolan eller ständigt växande grupper.
Det är skillnaden mellan att ge individuellt stöd till barn i skolan eller nöja sig med att hamna längst ner när det gäller lärartäthet.


Robert Noord skriver också klokt om detta

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker