2009-10-20

Om man jämför

Den borgerliga majoriteten i Tyresö vuill gärna framställa sig som ansvarsfulla. Senast därför att man inte ville göra insatser mot arbetslösheten (eftersom det skulle kosta pengar).

Men är det ansvarsfullt? I dagarna har majoriteten i Sigtuna presenterat sitt budgetförslag. Sigtuna är på många sätt likt Tyresö. Nära till vatten och natur, ungefär samma befolkningsstruktur och ungefär lika många invånare.

Men medan moderaterna i Tyresö tvingas lägga en budget som sparar i skola, förskola och omsorg kan socialdemokratiskt styrda Sigtuna sänka skatten, fullt ut räkna upp för löneökningar, göra en stor kvalitetssatsning på förskolan samt ha en stor reserv för oförutsedda kostnader.

Hur är det då möjligt? Ja den viktigaste orsaken är att man investerat mot arbetslöshet. Något som nu syns i minskade kommunala kostnader och ökade intäkter.
I Tyresö tyckte majoriteten att det var ansvarslöst.

Vad som är ansvarslöst blir rätt tydligt när man jämför. Gör gärna det...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker