2009-10-30

Klokt skolbeslut på s-kongressen

Den senaste tiden har det framställts som om det skulle råda stor splittring i skolpolitiken inom socialdemokratin. Nu har jag varit på kongressen och lyssnat. Efter en engagerad debatt kan jag konstatera att stödet för den omprövning av skolpolitik som socialdemokratin tog för två år sedan står fast.

Tydligare krav, uppföljningar och arbete med skolans innehåll är precis som resurser viktiga delar som ligger fast.

När det gäller det som utpekats som en stridsfråga - om förutsättningarna för fristående skolor - blev det platt fall för de som ville stoppa friskolor genom olika hinder.

Istället valde kongressen precis den linje vi valt i Tyresö. Lika och höga kvalitetskrav ska ställas på alla, kommunala och privata, skolor. Ingen skola ska kunna välja bort elever med särskilda behov. Därigenom minskas risken för stötande övervinster. Det var en mycket klar majoritet som valde denna kloka linje. Bra!

De som ville stoppa friskolor var en försvinnande liten minoritet (hur liten förvånade till och med mig). Det bådar gott och ger socialdemokraterna en chans att lämna frågan bakom sig.

Nu är inte det viktiga driftsformen utan innehållet, kvaliteten och förutsättningarna/resurserna. Det är också på alla dessa punkter som konflikten med Björklunds (ut)sorteringsskola är som störst.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker