2009-06-04

Grattis till våra femteklassare - men jag önskar (M) vore lika engagerade i att utveckla skolan mer som i att marknadsföra enskilda bra resultat...

Det är bra att resultaten vid Tyresös skolor är bättre 2008 än 2007. Bland de resultat som SKL nu redovisar finns det riktigt glädjande siffror. Roligast är kanske att Tyresös femteklassare toppar listan över hur många som klarat ämnesprovet i svenska.

Det föranleder oss alla, så här i skolavslutningstider, att framföra vårt stora tack till såväl lärare som elever. Det finns naturligtvis anledning också att tacka kommunens politiska majoritet som höjt mellan 2007 och 2008 höjde anslagen till skolan så att vi inte längre hade landets näst lägsta lärartäthet.
Då 2007 hade vi också ett riktigt brutalt fall i resultaten.

Det har ju också varit vår kritik mot skolpolitiken att när skolan får dåliga förutsättningar kommer bra och dåliga resultat att varvas. När skolor får bra förutsättningar kan de leverera - inte bara i grupper som har det lätt från början utan mot alla elever.

Därför kan man ju ifrågasätta det kloka i att nu säga upp lärare.

Men majoritetens intresse av skolan tycks mest vara i att marknadsföra hur bra deras egen skolpolitik är snarare än att ge bra förutsättningar. Kanske är det symptomatiskt att majortiteten nu går in på tredje året utan en giltig skolplan.

Intresset av att marknadsföra hur bra allting är tycks a andra sidan nästan absurt. Tidigare har man annonserat ut sin egen förträfflighet i en särskild annonsbilaga som låg överst på kommunens hemsida i nästan en månad. Att tidningen Tyresö Nyheter uppmärksammat detta fenomen får Berit Assarsson att upprört säga att de ifrågasätter de kommunala tjänstemännens integritet. De bestämmer - det finns ingen politisk styrning alls av vad som publiceras.
Men idag gäller inte det eftersom Kommunstyrelsens ordförande på sin blogg berättar vad som kommer att publiceras på kommunens hemsida - fast det inte är publicerat där ännu. Hur kan hon veta det? Har hon gett order om det?

Annars överträffas nog bara Berits intresse av att marknadsföra skolan av min person. På sin blogg har hon hittills kallat mig - "ohederlig och direkt ful i debatten"(och oansvarig i samma artikel), "orealistisk", "desinformerande" samt "ohederlig" (igen).

Jag hoppas fortfarande att jag kan vända debatten - även inom majoriteten - att handla mindre om mig som person och mer om hur skolan kan bli ännu bättre. Tills dess grattis till årskurs 5 (och alla andra elever som kämpat under ett helt skolår). Och ett härligt sommarlov tillönskas ni alla!

3 comments:

Anonymous said...

Det här är så komiskt. Kommunstyrelsens ordförande är ungefär lika trovärdig som i klimatengagemanget. Tack för det Martin! ;-)

Marie Åkesdotter

Anonymous said...

Aj, aj, aj...börjar kännas lite nu.....du kanske skulle börja tala sanning istället för att skicka ut felaktiga uppgifter till föräldrar och skolpersonal. Du vet hur det kan vara ibland - what you gives around, comes around!

Martin Nilsson said...

I vilken del tycker anonymous att jag inte talar sanning? Vore ju kul om man försökte belägga sådana påstående...

Känns också konstigt att a. försvarar den typen av retorik som BA nu ägnar sig åt.

Men det är klart det kommer alltid finnas de som tycker det är viktigare att prata illa om motståndare än att vilja förbättra skolan - A verkar just ha anslutit sig till den skaran...

Politik
eXTReMe Tracker