2009-05-27

Ännu ett exempel på att allt inte är som det borde i Tyresös skolor

"De är lärare. De älskar sitt jobb, trivs med sina elever och är stolta över sin skola. Trots det har de vänt sig till Arbetsmiljöverket. – Vi hinner inte vara de lärare vi vill vara."

Så inleds dagens artikel om Krusboda skola i Dagens Nyheter. Lärarna har helt enkelt fått nog av vad de uppfattar som en hopplös arbetssituation.
Jag måste säga att jag delvis förstår dem. Tyresö ligger som inte bara jag utan andra (exempelvis Lärarförbundet, Skolverket, Föräldraalliansen) konstaterat bland de kommuner som investerar minst i sina barns utbildning och kunskapsinhämtning.
De som får bära smällarna är inte Mats Fält eller Berit Assarsson utan lärarna och i förlängningen barnen som utbildningen finns till för.

"Kollegan Helen Reinel beskriver att känslan är att det alltmer handlar om ”korvstoppning”, om färdiggjorda mallar som ska fyllas i och mål som tydligt ska definieras på papperet – men utan att det finns resurser eller möjlighet för alla elever nå dem."

Själv tror jag att mål är viktiga och nödvändiga i skolan. Problemet blir när målen inte är tydliga och när förutsättningarna att uppnå målen försämras. Tyresö hade när jag började i kommunen landets näst sämsta lärartäthet. Sedan har den efter hårt kampanjande från oss blivit något bättre - men är fortfarande för dålig om man vill ha vettiga ambitioner för skolan. Och om man inte har de förutsättningarna blir målen mest en blankettfabrik.

"Tidigt i våras skrev de tillsammans med övriga lärare på skolan till skolchefen och politikerna i kommunen och berättade att de balanserade på gränsen till vad de klarade av."
"När varken skolchefen eller politikerna i Tyresö reagerade på den skrivelse de fick av lärarna på Krusboda skola tyckte skyddsombudet att det var dags att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket."


Bara för tydlighets skull - politikerna i detta fallet handlar om majoritetens politiker. Jag har nu pratat med de socialdemokratiska politikerna i Barn- och utbildningsnämnden och de har inte fått detta brev (och följaktligen inte heller svarat på det) - det har inte heller vad de kan erinra sig diskuterats på nämnden. Själv fick jag kännedom om frågan via en notis i Mitt i Tyresö. Jag frågade sedan Lärarförbundet när jag träffade dem i förra veckan.

Så den som inte svarat är i första hand Mats Fält (m). Och det är underligt att man inte svarar på brev från medarbetare. Men det kanske var för mycket kritik.

För läser man moderaternas tidning "Vi i Tyresö" utmålas all kritik mot skolpolitiken i Tyresö som sagoberättande. Och i den världen av självförnekelse blir det nu alltfler som är sagoberättare.

I den verkliga världen blir det allt tydligare att skolan (och förskolan) i Tyresö behöver en nystart och vettiga förutsättningar. Och att det inte är Moderaterna i kommunen som kommer stå för den.

Men brevet från Krusbodas lärare är också en uppmaning till oss andra att skärpa vår skolpolitik. Under hösten kommer vi därför att jobba vidare med resurser som investeras i utbildning, mål och utvecklingsarbete.
Utmaningen är inte att bli bättre än den nuvarande skolpolitiken. Det är inte den vi jämför oss med. Utmaningen är att bli så mycket bättre att vi hävdar oss nationellt och att föräldrar, elever och personal märker en skillnad.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , ,, , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker