2009-06-08

Dåligt (s)-val i Tyresö

När nu vallokalerna stängts och rösterna räknats är det bara att konstatera att vi gjort ett dåligt val till Europaparlamentet här i Tyresö. Vi tappar 4,6% och landar på 19%. Det kompenserar knappast men i reella tal var det 129 fler Tyresöbor som röstade på oss än i förra valet (men eftersom såväl befolkning som valdeltagande ökat ramlar vi ner sett till procent).

Vinnare i Tyresö är Folkpartiet, Piratpartiet och Miljöpartiet - precis som i riket. Grattis till er. Även Moderaterna gör ett bra val och försvarar sin röstandel.

För oss socialdemokrater blir det nu nödvändigt att fundera över de problem som socialdemokratin möter i hela Stockholmsområdet. I Tyresö har vi gjort vissa framsteg i centrumområdena (Granängsringen, Bollmoraberg och Nyboda) - det är glädjande men valdeltagandet där kan och ska vi jobba vidare med.

I stora delar av kommunens mer villadominerade områden är den borgerliga dominansen mer påtaglig. Jag tror att det är många väljare där som attraherats av Marit Paulsens mer mittenorienterade (kombinerad med en positiv inställning till Europa) approach. De är naturligtvis väljare som i valet till riksdag och kommun tvingas ställa sig frågan om det är Reinfeldts (Fredrik - nationellt), Reinfeldts (Fillippa - Landsting) och ?? ??´s politik (det är ju ingen som vet vem som blir moderaternas lokala frontkandidat i Tyresö) som de vill ha.

Där behöver vi bli än bättre på att visa hur vårt alternativ ger bättre förutsättningar för jobb och välfärd. Hur vi inte bara självklart vill ge mer pengar till skolan och förskolan utan också hur verksamhetens innehåll med bättre förutsättningar ska förbättras. Vi tar upp den kastade handsken och lovar en tydlighet som inte ska kunna matchas när det gäller en politik för ökad kvalitet i välfärden.

1 comment:

Hasse Sandberg said...

I Stockholm har den passiva moderatledda regeringens politik ännu inte märkts. Arbetslöshetskrisen har ännu inte slagit igenom i Stockholm. Därför bibehåller högerregeringen sitt stöd.

Vi måste dock konstatera att för att vinna val, ep, kommun , landsting eller nationellt måste vi tala om våra frågor, inte om motståndarnas. I EP valet hamnade fokus allt för mycket på vår passiva och icke jobbskapande regerings politik. Vi kom aldrig ut med vad vi ville göra med EU.

Politik
eXTReMe Tracker