2008-08-05

Citat om skolan som Tyresös moderater borde lyssna på!

"Dessa barn behöver förebilder, de behöver människor som kan förstå dem"

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål - måste jag först finna henne där hon är och börja just där" (efter Sören Kirkegaard)

"För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår - Kan jag inte detta kan jag inte heller hjälpa någon"

"De var underbar även om de såg vilda ut"

"Även en vild värld kan förändras"

"Nu var de inte längre dessa elever som visste vad de inte var bra på utan nu var de väldigt väl medvetna om vad de var bra på"

"ungdomar det de behöver är bekräftelse, beröm, uppmuntran och kärleksfull vägledning - vi äldre bör lära oss vikten att se våra ungdomar med förtroendes ögon - att de känner att det är uppriktigt - då älskar de tillbaka, de stimuleras att vilja skaffa ännu mera kunskap, de vill göra bra ifrån sig"

Stavros Louca (lärare på Rinkeby-skolan men kanske mest känd som matematikläraren i TV-programmet Klass 9A - som fick bästa betygen i nationella proven) från sitt Sommarprogram.

Citaten står för sig själva. De blir extra viktiga när senaste statistiken från SKL (Sveriges kommuner och landsting) visar att Tyresös skolor underpresterar.
Jag är övertygad om att Tyresös elever och lärare kan bättre om de får chansen att både ställa krav, ge kärleksfull vägledning och bekräftelse.
Men får de det när lärartätheten är bland de sämsta i Sverige?
Finns det tid att se varje elev då, Mats Fält?

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker