2008-08-05

Ja, vi behöver ny kompetens under hela arbetslivet, men det är inte avsaknad av ord som är problemet...

Göran Hägglund (Kd) och Sture Nordh (TCO) argumenterar idag för ett införande av ett skattemässigt gynnat individuellt kompetenssparande. Det är bra och det behövs. Det handlar om en rimlig chans att ställa om till nya krav på arbetsmarknaden.

Problemet är emellertid inte att det sagts för lite i frågan. Tvärtom har det föreslagits många gånger - senast av oss socialdemokrater.
Under den tidigare socialdemokratiska regeringen slopades dock sorgligt nog det förslag och de pengar som fanns reserverade. Nu gör Hägglund samma sak. Pratar om en bra reform som borde genomföras men som även i Hägglunds regeringsutövande stannar vid opinionsbildande debattartiklar snarare än genomförande.

Det är emellertid inte omöjligt att regeringen så småningom kommer presentera något halvdant förslag och det borde få inte minst LO att fundera på hur de agerat i frågan. Istället för att driva fram ett socialdemokratiskt alternativ som kunde nå breda grupper och ge fler chansen till återkommande kompetensutveckling valde de att stoppa förslaget (ja, det var LO som fick den dåvarande regeringen att skrinlägga det förslag som då fanns framme). Nu får man istället antingen ett dåligt borgerligt förslag (helt utan fördelningspolitiska ambitioner - och helt inriktade på övre medelklassen) eller inget alls.

Och under tiden är fler LO-medlemmar på väg in i arbetslöshet. Utan a-kassa (tack för det regeringen - kommer kosta kommunerna ökade socialbidragskostnader, vilket innebär mindre pengar till skolan och andra välfärdsverksamheter) och utan bra chans till utbildning för att förebygga arbetslösheten (LO-linjen tycks vara att man ska vänta in arbetslöshet innan man får utbildning).

Det är uppenbart om man tittar på budgetar och konkreta förslag att socialdemokraterna klart vinner frågan om vilka som ser kompetens, kunnande och utbildning som lösningen på tillväxt, arbetslöshet och individuell växt.
Men i just frågan om individernas ansvar och möjlighet till egen utbildning finns en del kvar att göra. Det står inte i motsats till de bra satsningar i ungdoms-, vuxen- och högre utbildning som partiet vill göra. Men det känns som om Östros och Sahlin förstår det (till skillnad från vissa företrädare).

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker