2008-06-14

Tyresö nummer 51...


Foto: www.fotoakuten.se

...på tidningens Fokus rating av landets kommuner.

Men vad består siffrorna av? Tyresö ligger högt på In/utflyttning (plats 20), miljöskyddad areal (plats 10), nya företag (24), kommunal skattesats (20), skattekronor (20) och Arbetslöshet (33)

Men dåligt på anmälda brott (168), dåligt på satsning på kultur och fritid (166), Lärartäthet (281), Utgifter för äldreomsorg (284), Soliditet (208) och Idrottsföreningar (279).

Med andra ord är kommunen duktig på sådant som inte är primärt kommunens ansvar (in/utflyttning -beror väl mer på medborgarnas eget val och att kommunen är en del av expansiva Stockholmsregionen - samma sak när det gäller arbetslöshet, Miljöskyddad areal är i allt väsentligt konsekvensen av statliga beslut, nya företag startas inte av kommunen - även om en bra politik kan underlätta det, skattekronor beror på medborgarna). Det som kommunledningen med andra ord är duktiga på är att hålla en låg kommunal skattesats.

Det kommunens borgerliga majoritet inte är duktig på är just det som man kan tycka är kommunens viktigaste uppgifter! Äldreomsorg, skola och kultur/fritid. Lite förvånande är kanske att den borgerliga politiken får så starkt underkännande när det gäller det som de själva ser som sin paradgren - förmågan att sköta ekonomin. Soliditeten ligger i botten. Och tryggheten verkar det inte så mycket bättre med...

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker