2008-05-15

På fullmäktige...

... och de borgerliga har svårare än någonsin. Var tredje lärartjänst riskerar att sparas in på centrumskolorna. Och nöjdhet verkar fortfarande vara det överodnade idealet.
Vårdnadsbidraget diskuteras på förskolans dag och det finns ingen beredskap för de negativa konsekvenserna när det gäller barnens språkutveckling eller arbetslinjen för de vuxna.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker