2008-05-15

Till allmän nytta
Är på seminarium med hyresgästföreningen om utredningen om allmännyttan. Det känns helt absurt att en ägare till en sådan social nyttighet som boendet inte skulle kunna tillhandahållas på annat sätt än vinstmaximering. För mig som sett Tyresö bostäder inifrån är det uppenbart att ett bostadsbolag som bedriver sin verksamhet till allmän nytta snarare än vinstmaximering gör stor skillnad. Vinstmaximering stänger ute (eftersom vissa inte kommer ha råd och för att andra inte kommer vara lönsamma). Allmän nytta innebär att låta olika människor - av olika bakgrund - få ett bra boende. Allmännytta är också ett ansvar för det egna området. Det är därför som Tyresö bostäder kan anlägga spontanidrottsplats i stället för att ge maximal avkastning till kommunen. Och det är därför som man erbjuder sommarjobb till de boende för att både öka ansvarstagandet för och sammanhållningen i det egna området (se bilden). Men utredningen sågas i kommentarerna. Det känns som om det är regeringens ambition snarare än eu-regler.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker