2008-05-10

När nöjdheten får ett nytt ansikte...

På de lokala moderaternas hemsida i Tyresö skiner solen. Dit når aldrig några bekymmer eller problem. Där är allt bra.

Orolig för klimatfrågan? Gå in på hemsidan och Peder Holmström kommer berätta att allt viktigt är redan gjort i kommunen (även om moderaterna avslår allt som substantiellt skulle kunna innebära förbättringar).
Orolig för att inte kunna välja den gymnasieutbildning som du vill gå nästa år? Lugn på den moderata hemsidan får du veta att Hans Lindberg ska fixa din valmöjlighet (även om det var moderater som höll på att omöjliggöra Tyresö-elevernas möjlighet att komma in på Värmdö gymnasium och som vägrar att säga upp det avtal som stänger ute Tyresös elever från Stolckholms gymnasier till omförhandling)

Senast i raden är Mats Fält (han som inte tycker att stora grupper på Fritids är ett stort problem) som ska lugna oroliga föräldrar. I skolans värld är allt bra. En illustration på det är den satsning på skolan som den borgerliga majoriteten säger sig ha gjort i årets budget. Nu redovisas vad nio miljoner (+15 som i all hast användes till att förbättra skolmiljön) gav i verksamhet. Det är lite otydligt skrivet men av redovisningen kan man ändå utläsa cirka 4 nya lärartjänster (+"att några fler enheter kommer att utnyttja en del av de nya resurserna för att lättare komma i balans ekonomiskt").

Av det kan man kanske dra tre slutsatser;
1. Mats Fält nämner inte gärna att satsningen i praktiken innebär färre lärare. Bara vid centrumskolorna planeras för 25 färre lärare 2009 - att jämföra med de 4 som Fält lyckats hitta.
2. Att lyckas redovisa fyra nya tjänster på 9 (alternativt 24) miljoner kronor är väl inte helt imponerande. Styckkostnaden per lärare varierar mellan 2 och 6 miljoner kronor... Eller så har pengarna använts till annat.
3. De 15 miljonerna som använts till förbättrad skolmiljö har självklart gett resultat men inte alltid de mest önskade. Det är riktigt som Fält påpekar att Fårdala skola delvis målades om med hjälp av pengarna. Men när jag var där förra veckan så var det många som var arga över att pengarna helt använts till att måla om de lokaler där barnen inte var (lärarutrymmen, administrativa utrymmen mm) - och det var den pedagogiska personalen som var irriterade. Samtidigt pekade de hur viktigt det var med insatser för bullerdämpning - där ingenting gjorts. Kanske hade det med andra ord varit bra att lyssna lite på personalen, föräldrarna och eleverna innan Fält bestämde var det skulle målas.

Fält tar härmed över listan över den mest nöjda moderatpolitikern - men konkurrensen är hård Assarsson, Holmström och Lindberg skuggar.

En slutrapport från Fårdala skola kommer under helgen.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker