2008-05-12

Mitt brottsregister...

...inskränker sig till en vårdslöshet i trafik. Jag hade haft körkort i ett halvår och var för stressad. Ett missat fordon bakom en svängande lastbil gjorde att jag krockade mitt i centrum i Värnamo. Det var uppenbart mitt fel och jag erkände direkt när polisen kom.

8 månader senare fick jag "avtjäna" mitt straff - indraget körkort i två månader. Jag har aldrig förstått logiken i att mitt brott som jag erkände och bara ville lägga till handlingarna och få straffet avklarat tvunget skulle upp i domstol och ta onödiga resurser i anspråk. Nu föreslår Thomas Bodström klokt att vissa utbildade poliser vid enklare brott ska kunna utfärda strafföreläggande. Genast ropar kritikerna, däribland Beatrice Ask, på invändningar och tveksamheter.

Men om man ska klara krisen i rättsväsendet så räcker det inte att som den nuvarande regeringen flytta runt resurser. Om man som regeringen ser att åklagarväsendet inte hinner med att beivra brott så är knappast svaret att ta resurser från polisen, vilket regeringen nu gjort. Det löser den akuta krisen (även omd det som Bodström pekar på finns stora sparkrav kvar) men är inte bra för brottsbekämpningen.

Nej, då är det bättre att göra som Bodström resonerar kring. Hur kan man göra rättsväsendet effektivare och koncentrera på de allvarligare brotten.
Om man dessutom som Bodström har mer pengar underlättar det ju naturligtvis ytterligare.

Avslutningsvis - för dig som hoppats på mer spännande brottsregister kan jag väl säga att där finns två eller tre saker till som jag inte är så stolt över från min tonårstid - men som aldrig blev brottsanmält (det var inte av den digniteten att det hade föranlett någon hårdare påföljd). Och en gång resulterade det dessutom i att jag blev rejält nedslagen - så i någon mån fick jag väl mitt straff då också.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker