2008-04-16

Det tar tid...

Sitter på ett möte med planberedningen i Tyresö kommun och diskuterar VA-anslutning till längre ut på Brevik. Har ägnat ett par dagar åt att försöka skapa lite direktbrev. Förbereder debatt om översiktsplan i fullmäktige. Men - DET TAR TID! Jag är nog för otålig för det här....

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker