2007-05-29

46,3 barn

Nu har det kommit nya siffror från Skolverket. Antalet barn per grupp i Fritidshem har ökat till drygt 31 barn.
Lyckliga dem tänker jag lite avundsjukt. Snart kommer samma siffror nedbrutet på kommuner. I den senaste sådana nedbrytningen var det drygt 46 barn per avdelning i Tyresö kommun.
Varje pedagogiskt utbildad personal hade i genomsnitt ansvaret för 42 barn i åldern 6 till 9 år. (Tyresö kom därmed på 7:e plats på sämsta-listan i landet).

Men någonstans ligger det ju en logik i det. Varför ska man ha pedagogiskt utbildad personal om man ändå tänker organisera verksamheten som förvaring i stället för en verksamhet som ger utrymme för lek, utveckling och lärande?

Jag vill inte vara gnällig, men borde inte en välmående kommun som Tyresö kunna bättre?

1 comment:

Johanna Graf said...

På tio år har barngruppernas storelk fördubblats och personaltätheten halverats. Det gäller för landet som helhet. Tyresös siffror verkar dock vara nåt i hästväg. Gissar att det inte är så värst många utbildade pedagoger som vill ha ansvaret för 46 barn, så det är väl till råga på eländet mest outbildad personal som arbetar?

Politik
eXTReMe Tracker