2007-05-29

Östra Tyresö

Jag har sedan jag tillträdde som oppositionsråd försökt peka på vad jag tycker är ett misslyckande för den förda politiken när det gäller att utveckla Östra Tyresö. Glädjande nog kunde jag när jag skickade ut ett brev till invånarna i Östra Tyresö konstatera att den borgerliga majoriteten följt vårt initiativ (som jag skrev om i Tyresö Nyheter i April) när det gäller byggregler. Bra!

Men det borde inte stanna där. Det behövs insatser för bättre trafik, trygghet och offentlig service. Därför bjöd jag i brevet in till dialog i höst. Redan har några reagerat på mitt brev och det är också bra. Även om vi inte tycker allt lika finns det anledning att gemensamt försöka finna lösningar på de problem som man inte nu lyckats lösa.

Så kom gärna in med mer synpunkter. Här på bloggen eller via mail martin.nilsson@tyreso.se

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker