2007-03-18

Wow - Sahlin

OK en dag som denna blir väl alla i någon mån partigängare. Men som jag skrivit nedan har jag faktiskt i stort hållt mig borta från Folkets Hus. Därmed tror jag att jag klarat mig undan den överdrivna entusiasm som lätt blir fallet när man i en sådan miljö sitter omgiven av partivänner.

I stället har jag hört talet (refererat bland annat i DN) på tv och sett Sahlin i Agenda. Bäva månde Reinfeldt. Förstår återigen varför han genom hela valrörelsen inte vågade ta debatten med Sahlin och förstår varför han nu bara ställer upp på en minidebatt.

Det sägs mycket om Sahlins kommunikativa förmåga. Den är bra. Förlåt - mycket bra. Men det är inte den som glänser idag. Det som glänser är förmågan att sätta ord på mycket av det som människor känner. Den verklighetsbeskrivning som Sahlin ger är i sig ett lysande och rasande angrepp på den borgerliga politik som alla "nya moderater" till trots lever i en avgränsad värld.

Bäst! Utan tvekan. Se dessa citat och förstå varför Reinfeldt har rätt i sin rädsla.

"Frihet handlar om att kunna göra sina egna livsval och styra sitt liv;
att få möjlighet att studera och plugga även om ens föräldrar aldrig fick göra det;
att få en chans till och en till och en till - att få misslyckas utan att räknas ut.
att få testa gränser och normer och skapa sig egna – och få respekt för det.
att få välja radhus, man och barn som jag har gjort – eller att gifta sig med någon av samma kön, som Elisabeth och Minna har gjort."

"Det blir hård politisk strid mot den moderatstyrda regeringens politik, samtidigt som vi
självkritiskt ska granska vår egen välfärdspolitik. Vi ska diskutera varför det finns så många
orättvisor och klyftor som dagens välfärdssystem inte rår på.
Människan är inte ensidig.
Hon är inte en ersättningsnivå.
Hon är inte en egenskap – som arbetare, kvinna, tornedaling, närsynt eller anhörig.
Hon är inte stark. Hon är inte svag.
Hon är inte sjuk eller frisk, full av resurser eller utsatt.
De flesta av oss är detta samtidigt, fast i olika doser över tiden."

"Framgångsrik blir lika med attraktiv.
Bäst blir lika med snyggast, smartast, populärast, smalast.
Ungdomstidningarna analyserar varenda kroppsvätska som barnen har. Reklamen bär fram ideal
som är så retuscherade att den där drömkroppen som tonåringen vill efterlikna inte finns ens på
riktigt.
Vilken är insatsen och vad är vinsten? Förstår vi det här?
Kan vi erbjuda pauser i den här kampen? Kan det offentliga rummet bli mer avsexualiserat? Kan
vi erbjuda några alternativ till den ständigt pågående skönhetstävlingen? Kan vi erbjuda tillräcklig trygghet? Lyckas vi tala om för ungdomarna att de duger som de är?"

Sedan att de inte rymmer alla svar. Men politik handlar inte bara om det. Det handlar om att formulera problemen. Sedan är jag övertygad om att Mona kommer hitta svar också.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,

1 comment:

Bengt said...

Jag tyckte nog att hennes tal var väldigt bra, men just delen med snyggast.se var litet talande för hur litet våra ledare kan om nätet. Hon hade inte behövt nämna den sidan.

Det var kanske inne för typ 2-3 år sedan. Nu är det andra arenor som gäller. Kan inte politikerna i toppen gå en kurs åtminstone och ha någon som ser till att de är aktuella med sina nätkunskaper. Det är litet smått pinsamt när de ska vara "inne" och snacka om nätet.

Politik
eXTReMe Tracker