2011-08-25

Stockholmsfientligt av regeringen

Jag har rätt ofta tyckt att det funnits klart Stockholmsfientliga inslag i regeringen. Underfinansieringen av kollektivtrafikens infrastruktur kanske är det främsta exemplet. Men även otillräckliga insatser när det gäller vård, utbildning och polis har varit sådana exempel som drabbat hela Stockholmsregionen - och Tyresö.

Frågan är dock om inte regeringen nu slagit alla rekord. När bostadsministern Stefan Attefall försöker skymma sitt eget misslyckande med att hävda att det är för många studenter i Stockholm så blir det mer tydligt än någonsin.
Det är naturligtvis cyniskt mot de studenter som vill förverkliga sina drömmar om en bra utbildning och nu av ministern får veta att de valt fel ort för sina drömmar.

Men det är som mest fientligt mot Stockholmsregionen. Vår region har redan färre utbildningsplatser per invånare än andra regioner - vilket tvingar våra ungdomar att flytta från Stockholmsregionen. Om Stockholm skulle ha haft lika många utbildningsplatser per invånare som Skåne skulle vi haft 20 000 ytterligare universitetsplatser. Jag skrev en motion till KSL (kommunförbundet Stockholms län) om att rätta till det - men fick nej av regeringslojala moderater i Stockholmsregionen (inklusive Fredrik Saweståhl).

Istället för att skylla på studenter och försämra Stockholmsregionens möjligheter borde nu regeringen sätta igång ett program för fler studentbostäder och ge regionen de utbildningsplatser vi såväl behöver.
Om inte kommer regeringen nu tvinga på en brain-drain från Stockholmsområdet.

Kommer Saweståhl då att fortsätta stödja linjen att Tyresös ungdomar inte ska kunna få en högskoleutbildning på hemmaplan i sin egen region?

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker