2011-02-02

Kommunen lägger bud på Tyresös kanske vackraste tomt

Igår beslöt kommunstyrelsens majoritet att lägga ett bud på Hällberga i Nyfors. Det är ett område som är kulturhistoriskt värdefullt, har en skyddsvärd samling ädelträn och är en del av en entré till naturreservatet Tyresta.

Och dessutom är det en av Tyresös vackraste tomter - med ro och sjöutsikt.

Under många år har denna tomt varit "semi-offentlig" eftersom den tillhört PUBs gamla personalförening och därmed hyrts ut till föreningar, fester och sammanslutningar.
Om tomten nu säljs privat finns det en uppenbar risk att denna tomt, istället för att öppnas upp för allmänheten, stängs igen.

Jag hoppas att så inte blir fallet.

Jag ser framför mig att kommunen kan kombinera en varsam exploatering (mindre hus i utkanterna av denna drygt 12 000 kvadratmeter stora tomt - för att få in en del av köpesumman) med stora ytor som görs än mer tillgängliga för allmänheten.

Beslutet att lägga ett bud på tomten fattades av en majoritet i kommunstyrelsen bestående av Socialdemokrater, Folkpartister och Miljöpartister (v var också för men de har ingen rösträtt i KS).

Tyvärr kom kommunen alltför sent in i processen eftersom de kontakter som tagits av den säljande föreningen med kommunen aldrig vidarebefordrats till kommunstyrelsen (eller annat politiskt organ). Om kommunstyrelsens ordförande fört fram de förfrågningar som han hade fått hade kommunen kunnat behandla frågan i tid och säkert köpt tomten till ett mer förmånligt pris.

Vi framförde igår hård kritik mot sättet som frågan hade hanterats av den moderata kommunledningen. Särskilt som man uppenbarligen inte haft majoritet för sin linje.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker