2011-02-26

Frågepanelen - Vad händer med byggandet på Östra Tyresö?

Fråga:
Vad händer med byggandet i Östra Tyresö?

Vad händer avseende byggmöjligheter i Östra Tyresö?
Det senaste med 50+30 sätter käppar i hjulen för många, många. Detta är ej längre ett fritidsstugeområde utan merparten är permanentboende.

Kommer ni att skynda på detaljplanearbetet eller snabba på med att draga ut vatten och avlopp till oss som bor här, så att ni kommer igenom PBL?

Återkom snarast, tack, då detta är en rejäl ödesfråga som kommer att påverka hela Tyresös framtid.

Svar:
Jag håller med dig (och övriga som svarat) att det är viktigt med snabba - och hållbara - svar på denna fråga.

I allt väsentligt delar vi uppfattning med vad Fredrik Saweståhl avslutade sitt inlägg med -
"vi hoppas kunna landa inom någon månad i en lösning som håller enligt Plan- och Bygglagen, inte uppenbart kolliderar med skall-kraven i Miljöbalken och som Länsstyrelsen inte kommer att upphäva. En sådan lösning måste innehålla strikta krav på VA-anläggningar och ge möjlighet till byggrätter som låter dig och andra bygga vettiga hus, i väntan på att "riktiga" detaljplaner där kommunalt vatten och avlopp grävs ut och vägar byggs om etc antas."

Vi har ingen annan uppfattning och medverkar konstruktivt i samarbete med övriga politiska partier att försöka lösa ut frågan.

Det är viktigt för såväl Tyresö som kommun som våra kommuninvånare att vi får regler som håller över tiden och är förutsägbara/rättsäkra.

Vi sidan om det kortsiktiga behovet av en snabb lösning så är det än mer viktigt att skynda på detaljplaneläggningen. Vi har tidigare drivit den frågan och kommer säkert väcka frågan igen.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker