2011-02-23

30-minutersgaranti till stan

Jag har tillsammans med övriga kommunledning nu spenderat två dagar på att diskutera Tyresös utveckling under de kommande åren.
För egen del har jag hävdat Tyresös roll som kunskapskommun och att vi måste höja kvaliteten i skola och förskola för att bli en attraktiv kommun.

När det gäller infrastruktur har mycket av diskussionen handlat om mer bostadsbyggande och vi tycks nu vara eniga om fler bostäder - vilket är bra. Däremot finns det fortfarande skillnader i hur mycket vi tycker det är viktigt med blandade upplåtelseformer och en rörlighet på bostadsmarknaden.

Slutligen också en hel del diskussion om infrastruktur och kollektivtrafik. Jag tycker vi nu borde höja ambitionerna - både för egen del och i kontakter med myndigheter, SL och andra kommuner - för att öka bussarnas framkomlighet och tydligt uttala ett mål om en 30-minutersgaranti in till (och ut ifrån) stan. Det skulle underlätta för våra medborgare och göra Tyresö mer attraktiv som boendekommun.

Bara några av många idéer/diskussioner...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker