2009-09-10

Sitter på fullmäktige...

... och funderar på hur det kan komma sig att moderaterna skriver alla sina motionsutlåtande i presens eller imperfekt. Inga futurum - inga ambitioner.

När det gäller alla förslag - nästan oberoende av innehåll - har redan allt bra gjorts. Oavsett om det handlar om namnsättning på cykelvägar eller insatser mot arbetslöshet.

Men Fredrik Saweståhl (M) var i alla fall inte nöjd med hur motionsutlåtande skrevs.

Tänk om de också kunde vara mer samhällskritiska och vilja göra något åt problem i människors vardag. Och vara lite mindre (lik)nöjda.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker