2009-05-10

Att inte ge skolan en chans

De senaste veckorna har i Tyresö varit fulla av upprörda brev och telefonsamtal från föräldrar i Tyresö som drabbas av den senaste rundan av uppsägningar.
En del har nått mig, jag vet att många fler gått till kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m).

Det är berättelser från deras vardag. Hur deras son när han nu börjar årskurs tre får sin tredje lärare (vi ska inte tala om hur många pedagoger det var i förskoleklass). Eller en annan förälder som berättar om den 5:e mentorn (den som ska vägleda och stötta) på högstadiet för sitt barn.

Allt åtföljt av oron för hur bra utbildning deras barn egentligen får i Tyresö.

Jag medger att jag blir berörd. Det är klart att lärartäthet spelar roll och det är lika klart att kontinuitet ger trygghet och möjlighet till lärandet. Det som mött dessa elever är ett misslyckande för Tyresös skolväsende och borde föranleda oss alla en viss grad av ödmjukhet och självrannsakan (även vi som inte sitter i majoritet).

Hur reagerar då Berit Assarsson?
Hennes reaktion går just nu att läsa på hennes blogg. Hennes främsta argument är att jag desinformerar Tyresös föräldrar på ett ohederligt sätt. Hennes andra argument är att skolan är bra.
Hennes reaktion på föräldrarnas erfarenheter lyser helt med sin frånvaro.

Låt mig kort kommentera dessa påståenden:

1. Jag desinformerar föräldrar.
Visst låter det lite som Östtyskland över det? Om någons uppfattning går emot de styrande beror det på desinformation från onda (då kapitalistiska - nu socialdemokratiska) krafter. Vilket sätt att underkänna Tyresös föräldrars möjlighet att själv se, känna och läsa sig till verkligheten!

Det komiska är ju att Berit använde exakt samma argumentation när jag kom till kommunen. Då hade Tyresö landets näst lägsta lärartäthet (vems ansvar var det?) och Berit hävdade att det inte spelade någon roll - vi fick minsann ut mycket betygspoäng per satsad krona - att hävda något annat var att vilseleda.
Sedan dess har faktiskt Tyresös moderater gjort vissa satsningar. Heder åt det - även om de alltid varit mycket mindre än vad moderaterna försökt ge sken av (ett år minskades de exempelvis genom att skolan fick vara med och "betala" det som sedan skulle bli satsningen). Men satsningarna har alltid ackompanjerats av påpekandet att lärare (i form av lärartäthet) inte spelar roll.

Och nu sparar man in mer än vad som hade behövts. Man hade helt kunnat undvika besparingarna och vänt det till en viss satsning på skolan - vi gav dem förslag på andra besparingar om 12,5 miljoner kronor som alternativ till de 8,6 som nu ska sparas på skolan. De tog dem inte.
De sparar nu in dryga 26 pedagoger (exakta siffran har de inte vågat berätta för oss) - om man skulle behållt samma lärartäthet så kunde det minskande elevunderlaget (som iofs vänder uppåt redan 2011) motiverat 12 färre tjänster (jämför nuvarande lärartäthet på skolverket med det minskande antalet barn - 50 i förskolan och 45 i grundskolan).
Det blir alltså mer än dubbelt så många som behövs och orsaken till det är att moderaterna tänkt spara in hela årets elevminskning med personalreduceringar mellan augusti och december.
Men nu kommer nog Berit tycka att jag desinformerar...

Det finns för övrigt i ett och annat föräldrabrev synpunkten att den annonsbilaga som Moderaterna lät skattebetalarna betala för att informera dem om hur bra skolpolitiken är känns aningen propagandistisk.
Själv tycker jag det är bra att lyfta goda exempel - och det finns det många av i Tyresös skolor. Men ibland önskar man att Berit med flera inte skulle gömma sig bakom en personal som brinner för sin uppgift och vill väl. Om ni ger dem dåliga förutsättningar och de ändå gör ett bra arbete så är det inte er förtjänst. Och det är inte heller att baktala skolan att säga att den borde få förutsättningar att göra mer.

Så till det andra påståendet - Tyresös skolor är bra;
Delvis kommenterat ovan. Men låt mig säga direkt att ett eller två bra resultat för någon årskurs hjälper inte den elev i en annan årskurs som inte fått stöd nog för att klara målen. Det är inte mer ok för förra årets nior, där betygsvärdena havererade, för att årets nior har bra betyg. Målet måste, likt Haninges, vara kunskap till 100%.
Och det är tyvärr så att resultat som är helt ok (och ibland riktigt bra) regelbundet varvas med dåliga resultat. Det blundar Assarsson för helt och väljer istället en tabell som ska visa hur bra allting är (just den debattteknik hon anklagar mig för). Jag har fortfarande inte hört henne kommentera (och nej det går inte att utläsa av hennes blogginlägg) att andelen elever i årskurs 8 med stora lässvårigheter ökat.

Orsaken är ju snarare den att trots dåliga förutsättningar från politiskt håll kommer våra skolor ibland att klara årskurser anständigt (även om det alltid i ett sådant system också finns individer som faller emellan).
Men det kommer också komma grupper och årskurser där skolan, givet sina nuvarande förutsättningar, kommer misslyckas (se 2007/08).
Och min uppfattning är klar där. Politiken ska värderas inte utifrån om man då och då klarar att få igenom klasser med bra resultat utan utifrån om hur få som får börja sin skolgång med ett misslyckande. En bra skolpolitik blir det bara om alla på riktigt fått chansen att vara med.

Och det är tyvärr inte bara i att ge resurser som den här kommunledningen misskött sig. Man har tagit unikt få initiativ på skolområdet och man har inte styrt upp verksamheten med tydliga mål, förväntningar och utvärderingar.

Och jag kan lova att det inte är desinformation att säga att vi kan bättre än nu. Men jag tror inte jag får med mig Berit på det påståendet.

PS. Vi kommer under veckan som kommer lägga ytterligare förslag för att begränsa de onödiga uppsägningar som just nu sker i skolans och förskolans värld. Några av de förslag vi lagt tidigare hittar du på dessa länkar.

PS 2. Berit anklagar mig för ohederlighet. Jag hade hoppats att vi skulle kunna undvika sådana uttryck. Skolan och förskolan tjänar på om vi kan hålla oss till sak i stället för personangrepp.

4 comments:

Anonymous said...

Jag har ägnat timmar åt att via mail argumentera med Berit Assarsson och hennes kollegor under senaste veckan och tänker därför fatta mig kort. HEJA MARTIN! Ska med intresse läsa det kommande förslaget för att begränsa uppsägningarna. Och TACK för att du inte ställer upp på Assarssons medeltida pajkastningspolitik!
Hälsningar Lena, förälder och förbannad!

Jan said...

Håller med dig blir också upprörd! Att komma med osakliga påhopp sk. "pajkastningspolitik" är faktiskt något som bara oppositionen borde få syssla med. Att en klok ledare som Assarsson skulle sjunka så lågt som till Martin Nilssons nivå är märkligt. Lena du får gärna upplysa mig vari den medeltida pajkastningspolitiken ligger. Känns ganska modernt att använda bloggar men du har kanske info som jag inte har.

Martin Nilsson said...

Den var ju kul "Jan". Kan du kanske exemplifiera vad det är i min retorik som är pajkastning?

Om du nu avkräver det av Lena så kanske du skulle föregå med gott exempel.

Och utan att veta exakt vad Lena avsåg så misstänker jag att medeltida pajkastning inte åsyftade själva mediet utan snarare formen och innehållet.

Men om det nu är att jag värnar Tyresös skolor och förskolor som Jan tycker är pajkastning så ska jag med glädje baka några pajer till...

Anonymous said...

Hej "Jan"
Begreppet "pajkastningspolitik" tror jag faktiskt är ett tämligen vedertaget begrepp. Det innebär att den som "pajkastar" försöker dra uppmärksamheten från sitt eget bristande resonemang, logik eller resultat genom att hoppa på sin motståndare med diverse ogrundade påståenden. Dvs dra uppmärksamheten från sig själv genom att kasta skit på någon annan. På Assarssons blog påstår hon oppissiotionen "sprider desinformation" om att kommunledningen gör "ständiga neddragningar inom skolan".
Just i dessa dagar skickas varsel ut till ca 30 lärare och förskollärare o Tyresö kommun vilket upprört ett stort antal föräldrar. Genomförs dessa neddragningar kommer Tyersö kommun ligga ungefär på den lägsta lärartäthet kommunen haft sedan läsåret 99/00. Enligt Skolverkets statistik rankas Tyresö kommun på plats 282 av landets 290 kommuner om man mäter lärartäthet per hundra barn. Tittar man på motsvarande ranking för pdagoisk personal totalt per elev hamnar Tyresö på plats 275 av 290 kommuner. Ca 95% av landets kommuner anser alltså att skolan behöver en högre lärartäthet än vad Tyresö kommun har. Konsekvensen har blivit att Tyresö kommun i ranking vad gäller studieresultat ligger på undre halvan, ibland nära botten, vad gäller mätningar av t ex antalet elever som går ut grundskolan med godkänt i alla ämnen, resultat på natinella prov mm (statistik från SKL, Stat, Kommun & Landsting).
Det är utifrån dessa faktiska siffror jag önskar att Assarsson kunde föra sin dialog med kommunmedborgarna och oppositionen. På kommunens hemsida hävdar just nu kommunledningen i ett innlägg att Tyresös skolor ska "bli bäst". Med tanke på Tyresös elevers nuvarande resultat så är inte nedskärning av den pedagogiska personalen den första åtgärden som känns naturlig.
Vänliga Hälsningar
Lena

Politik
eXTReMe Tracker