2009-03-20

Fast bland pirater...

Mer kommer senare under helgen - men bara några provisoriska iakttagelser och ett stort tack till den fantastiska personal vi har i Tyresös skolor och förskolor som verkligen brinner för de barn som de undervisar och utvecklar.

Det första är vilka underverk man kan åstadkomma med barn och språk. Har nu mött barn som på några få månader i Sverige har kommit längre i sin språkutveckling i ett för dem främmande språk än vad många av oss andra kommer göra i det som vi i all vår självgodhet tycker är en nästan perfekt engelska under en hel livstid.
Men det krävs ju mer än så - de ska leva i ett samhälle och på en arbetsmarknad som kräver mer svenska än den taffliga svengelska som stannar upp på minsta lilla fackterm. Och ska de lyckas - utan omfattande insatser senare i livet måste de få ett bra stöd för det nu.

Det är därför det känns så barockt att kommunens största barngrupper i förskolan finns i de områden där behoven är som störst. Det är därför det känns absurt att de barn som kanske har störst behov av förskoletid i normalfallet har fått mindre tid.

Annars känns det bra att se en skola som på allvar jobbar med ny teknik och försöker individualisera inte bara undervisningen (men som vanligt i Tyresö enligt min bedömning begränsas av det ekonomiska utrymmet) utan också aktivt jobbar med att vi alla har olika inlärningsstilar. En Activeboard ger utrymme att stimulera fler sinnen och kanske ger en del av de elever som inte finner sig vara hemma i alltför traditionell undervisning en ny utmaning. Borde finnas i fler klassrum!

Massor mer av trådar att fundera på - men de återkommer jag till senare.

Tack till lärare/förskollärare/barnskötare som så öppet visar sin verksamhet och sig själva.
Tack till alla barn som ger så mycket hopp.

Och vilket sjörövarskepp jag sett idag! Det finns på Ringens förskola och snart kommer det en bild på det här. Jag hade nog tur som kom loss från en hel hög pirater...

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker