2009-02-25

Meddelarskydd - nu också i Tyresö

För ett drygt år sedan skrev vi socialdemokrater i Tyresö en motion om att ställa samma krav på privat och kommunalt utförd skola, förskola och äldreomsorg. Delvis för att ge samma konkurrensvillkor - men framför allt för att garantera kvalitet i all verksamhet.
Att på så sätt se till att det inte är driftsform som avgör om du som medborgare får en bra vård, utbildning eller omsorg.

Då avslog moderaterna ett av kraven i motionen - om man skulle ställa krav på meddelarskydd även när kommunen lagt ut verksamhet på privat drift - med hänvisning till en liten formuleringsmiss i motionen. Ingenting som de inte kunde ha hanterat direkt. Vi lade direkt in en bättre formulerad motion och efter att ha berett frågan i ett år var moderaterna igår redo att gå med på våra krav.

Det är bra. Meddelarskydd är en av de viktigaste åtgärderna för att hindra att missförhållanden inte kommer upp till allmänhetens kännedom. Om något är fel i skolor, förskolor eller äldreomsorg ska det komma till medborgarnas och brukarnas kännedom. Då måste de anställda kunna våga berätta om det utan att behöva bli straffade av sin arbetsgivare.

Tror det behövs också i Tyresö. Hörde nyligen hur några av mina politikerkollegor uttryckte missnöje med en anställd inom välfärden som uttryckt sina åsikter alltför öppet. Har också med jämna mellanrum tidigare hört folk som när det kommer anonym kritik gärna skulle starta igång någon efterforskning. I Tyresö känns det ibland som om det har utvecklats en kultur av att tycka att kritik mot verksamheter är det samma som illojalitet. För mig är det precis tvärtom. Det är genom kritik och att se tillkortakommanden som en verksamhet kan bli bättre. Det vi nu har beslutat om är ett litet steg åt rätt håll.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker