2008-12-03

Jag undrar hur han tänker nu...

Under min tid i riksdagen tränade jag då och då i gymmet i huset. Det var nästan utan undantag att man då stötte på vår nuvarande finansminister. Eftersom jag tränade hyfsat oregelbundet och sporadiskt är det lätt att förstå att han närmast maniskt ägnade sig åt träningen. Inget fel i det - jag hade definitivt själv velat ha lite bättre disciplin när det gäller det.

Då var han politisk tjänsteman på riksdagsgruppen och jag har noterat att han fortfarande (genom sitt kategoriska nej till att bli förtroendevald) gärna ser sig så.

Som tjänsteman då och sedan i riksdagen var han hyfsat noga med att hans politik skulle grundas på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. De som, i mina ögon med rätta, hävdat att nationalekonomi inte är en exakt vetenskap med absolut sanningar har brutalt avfärdats.
Den politik som Anders Borg har fört har inte bara varit höger och gynnat de som haft det bäst i samhället den har också varit den som varit nödvändig för fler jobb. Jo, det är den enda vägens politik i repris...

Nu har Borg det dock kämpigt. Alla - och då menar jag verkligen alla - hävdar nu att regeringens politik är otillräcklig för att möta den drastiska konjunkturnedgången. Alla utom Borg.

Jag kan förstå orsaken. Alla borgerliga regeringar har resulterat i stora budgetunderskott och ekonomiska misslyckanden. Borg har bestämt sig för att inte bli en i raden av Bohman, Mundebo och Wibble.
Problemet är ju bara att göra ingenting också kommer rendera stora underskott. Alla andra, näringsliv, fack, opposition, Obama och till och med Borgs egna ekonomiska råd begär nu stimulanser.

Men inte Borg då. Med maniskhet hävdar han att allt redan är gjort som behövs göras. Samtidigt som arbetslösheten stiger oroväckande. Till och med hans partivänner i Stockholm, med sin betydligt mer begränsade ekonomi, tänker sig att på egen hand stimulera ekonomin med 2/3-delar av vad regeringen gjorde i sin höstbudget.

Kan detsägas tydligare att regeringen mest ägnar sig åt att inte ägna sig åt någonting. OCh för den som tvivlar räcker det med att lyssna på Mats Odell (Borgs ministerkollega i finansdepartementet) när han i ekot den 26/11 fick kommentera kraven på stimulans av byggsektorn;

"Det finns ingenting som säger att regeringen kommer göra någonting på området" samt "Jag har inget underlag för att ta ställning till någonting på det här området". Sagt av ansvarige ministern (sic!)

1 comment:

Kraxpelax said...

Från landets bäste ekonomianalytiker:

http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/21/ekonomins-elande

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet

http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/21/ekonomins-elande

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet

Politik
eXTReMe Tracker