2008-10-08

Lissabonfördraget
På seminarium med friedrich ebert stiftung om Lissabonfördraget. Viktigt just idag om hur vi kan värna social trygghet i en tid då global konkurrens riskerar tvinga levnadsvillkor nedåt för stora delar av befolkningen. Här är dock i stort enighet om att fördraget stärker löntagarnas rättigheter. Seminariet är också delvis ett avsked till vännen Andreas som nu återvänder till Tyskland från ambassaden för att hjälpa SPD att vinna valet.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker