2008-10-05

Kvinnliga präster 50 år
I går var jag på dop i katolska kyrkan vid Kungsträdsgården. Idag är jag på gudstjänst med efterföljande samtal i Tyresö församling. Samtalet pågår nu mellan Cecilia Nyberg, kyrkoherde (som höll lysande predikan om stoltheten i att vara kvinna och präst), Peter Örn och Ingvar Carlsson. Samtal om betydelsen av kvinnliga präster men framförallt om kyrkans roll i nutiden och ledarskapet. Spännande!

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker