2008-06-09

Betygsätt alla - allitd... Eller hur man smiter undan eget ansvar..

Att betygssätta allt så ofta som möjligt tycks vara normen för regeringen i allmänhet och Björklund i synnerhet. Nästa år börjar min 6-åring i skolan och ja, jag tycker han är för liten för att bli underkänd.

Är helt övertygad om att det är dåligt för elevernas självförtroende att i 7-årsåldern få veta att de är underkända. Men är än mer övertygad om att det är ett billigt sätt för skolan (nu är det upp till eleven och föräldrarna att ta ansvaret) och politiken (inte behöver vi öka anslagen och anställa fler lärare - nu utvärderar vi bra i stället) att slippa ta ansvar.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , ,

2 comments:

Anonymous said...

Som förslaget är utformat så är det du som kommer att få omdömet, inte ditt barn. Och det skadar väl inte om fler tar ansvar för elevernas utveckling.

Martin Nilsson said...

Men omdömet åsyftar inte mitt barns prestationer? Och det är inte så att mitt barn kommer att få reda på omdömet?
Nej - det skadar inte att fler tar ansvar för elevernas utveckling. Det är därför man borde jobba med utvecklingssamtal som inte dömer utan hjälper barn och föräldrar att prestera och utvecklas.

Politik
eXTReMe Tracker