2007-10-05

Budget, vi5 och Italien

Nu drar jag snart i väg på en veckas föräldraledighet i det höstsköna Italien (ok det är rätt varmt fortfarande och ja, jag ska bada).

Men innan dess ett par kommentarer om budgetförslaget som socialdemokrater presenterar idag. Som vanligt kommer allt fokus hamna på a-kassa och skatter. Det är ett dilemma. Samtidigt som socialdemokraterna lägger förslag för bättre integration, mer satsningar på utbildning coh forskning samt massiva satsningar på infrastruktur så hamnar diskussionen bara om det som grundar sig i regeringens orättvisa fördelning. På så sätt blir politiken inte bara skadlig i aspekten att den är orättvis och ökar klyftorna. Den bidrar också till att hindra diskussionen om vad som är nödvändigt för att Sverige ska växa och utvecklas. Och vid sidan om de skattesänkningar som man tycks hoppas ska fixa allting tycks regeringen häpnadsväckande tomhänta där. Det funkar ju nu på toppen av en högkonjunktur men vad händer när det börjar gå nedåt...

Borgs kommentar om underfinansiering är väl tyvärr bara en illustration på oviljan att ta diskussionen om hur Sverige kan växa på sikt.

Det som faktiskt är glädjande med s-budgeten är att partiet nu börjar frigöra sig från total efterföljnad av valmanifestet. Om man vinner ska man naturligtvis fullfölja sitt valmanifest till fullo. Om man däremot förlorar ett val så måste man ju rimligtvis kunna ta intryck av det budskap väljarna velat skicka till det parti man inte röstat på. Och medan förra årets budget helt följde valmanifestet så har man nu mer fokus på utveckling, kunskap och tillväxt. Det är bra - men det kan bli än bättre!

Via TT går det nu ut en text där de frågat de moderata partiförbundsordförandena om regeringens politik. Svaren är de man kan vänta sig. Kritik mot omsvängning i miljöskatter och försvarspolitik. Men också en hel del synpunkter som går ut på att politiken är bra men att regeringen/allianspartierna inte fört ut det bra. Det är n klassiker som ju egentligen säger att väljarna är dumma som inte förstått hur bra vi är.
Men det är bra för oss socialdemokrater för den som är utan insikt om krisen har naturligtvis inte heller förmågan att hantera den.

Den som vill ha en illustration kan läsa dagens vi5 i Aftonbladet där de 5 får frågan om ditt förtroende för regeringen minskat (tyvärr inte på nätet). Svaren pendlar mellan Ja, totalt! till Nej, har aldrig haft något till inte så mycket sämre än den förra (det sista avsett som något positivt...)

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker