2007-09-09

Projektpengar i stället för riktig satsning på kunskap

Folkpartiet ska satsa miljarder på lärarkåren berättar DN mfl.

Läser man noggrannare upptäcker man att 1,2 miljarder handlar om det redan uppstartade programmet för lärares kompetensutveckling. Övriga 900 miljoner ska spridas ut på 3 år och fördelas på nära 300 kommuner. Syftet är att hjälpa barn som har problem i låg- och mellanstadiet med läsning, räkning och skrivning. Gott syfte alltså men kommer det göra någon skillnad i verkliga livet?

Ja, ni förstår själva vilka summor det blir. För Tyresös del kanske det handlar om 1,5 miljoner per år (om de fördelas proportionellt mot befolkningen).
Det är som jag tidigare skrivit om; den regering som inte vet hur man ska hantera ett stort samhällsproblem avsätter projektpengar. Här kallas det inte projektpengar - men är det om man ser till de blygsamma summorna.

Samtidigt ser Björklunds alliansbröder till att lärartätheten i Tyresö kommun är landets näst sämsta - med kända effekter just för de barn som har det svårast i skolan. Skillnaden mot rikets lärartäthet motsvarar en kostnad på ungefär 22 miljoner kronor.

Alltså ett problem som grundas i en borgerlig kommunpolitik som inte satsar på kunskap ska lösas med en tiondel av pengarna från staten.

Jag säger som Björklund; Moral är bra - men dubbel moral är inte dubbelt så bra.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker