2007-08-17

Kommunala nyval - för att slippa ta ansvar

I DN argumenterar de borgerliga partisekreterarna för möjligheten att utlysa nyval i kommuner och landsting om den parlamentariska situationen kräver det. Jag har tidigare varit en varm anhngare av detta men har med tiden kännt en allt större tveksamhet.
Jag tror att nyval alltför lättvindigt skulle kunna användas för att försöka lösa problem som somliga av oss politiker inte vill eller orka lösa på annat sätt.

Jag ser framför mig två tänkbara fall då frågan skulle kunna vara aktuell;
1. Extrempartier (Läs SD) hamnar i vågmästarposition.
2. Det politiska systemet har visat sig oförmögna att lösa viktiga samhällsproblem på grund av för starka ideologiska blockeringar.

Problemet i båda fallen är att lösningarna stavas samverkan mot mitten. Och att partisekreterarnas inlägg syftar till att undvika just detta. Det handlar bara om att slåss för blockpolitikens bevarande. I stället för att söka tillfälliga breda lösningar vill man försöka få väljarna att ändra sig. Problemet torde vara att om man ska övertyga väljarna att ge sitt stöd till demokratiska partier när de i väljarnas ögon just misslyckats med att samarbeta för att lösa ett svårt problem.

Av någon outgrundlig anledning känner Erik Ullenhag (fp) ett behov av att värna moderaternas rätt till inflytande även i sådana svåra tider. För det är just de extrema partierna längst ut till vänster och höger som ryker i ett sådant brett samarbete.
De andra partisekreterarna har jag inga förhoppningar om - men Ullenhag?

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker