2007-03-01

Och varför bara där då? Förslaget stoppar övriga tjänstesektorn

Så har regeringen kommit med sitt förslag om avdrag för hushållsnära tjänster. Ska vi gissa att det med rätta kommer ge upphov till de mest absurda konsekvenser och diskussioner. Det blir avdrag för strykning men inte för gräsklippning. Det blir avdrag för barnpassning - till vilken ålder och på vilken plats är oklart. Raden av frågor kunde gjorts hur lång som helst och det kommer naturligtvis att öppna en ny halvsvart marknad.

Viktigare är dock att det inte stimulerar den del av tjänstesektorn som kan växa, ge produktiva jobb som ger möjlighet till försörjning för fler. Nu vet jag att regeringen hävdar att det är på gång och ligger hos EU-kommissionen för avgörande. Gott så - men borde inte prio legat på det då. I avvaktan på det förslaget och med en starka subvention på tjänster just i hemmet finns ju en risk att de tjänster som skulle kunnats utvecklats och haft någon grad av produktivitet och överlevnadsmöjlighet utan kraftiga subventioner bromsas upp. (jämför stryka i hemmet mot tvätterier - teknik- och effektivitetsmässigt).

Glädjande är att den socialdemokratiska oppositionen nu opponerar mot förslaget som sådant - inte mot alla former av stimulanser till tjänstesektorn - det bådar gott.
Det finns nämligen ett bättre alternativ än det som regeringen nu lanserat.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker