2007-03-18

HV71, barn och Sahlin

Jag har ägnat större delen av dagen åt barnen - inkluderande alltfrån race mellan den gamla och nya radiostyrda bilen till barnkalas på lekslottet i Botkyrka - och därför högst sporadiskt följt kongressen och andra viktiga händelser. Likväl - Sahlins tal, i det jag hörde mellan ljudet av racet - var lysande och jag återkommer till det. Och HV gick till semi. I stort en bra dag mao

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker