2007-03-23

Flexibel skolstart - för skolan eller för barnen?

Tyresö är en av ett antal kommuner som begärt hos regeringen att få införa flexibel skolstart. Vi socialdemokrater var tveksamma. Dels på grund av ett formellt skäl (det fanns inte minsta tanke om hur det skulle gå till och ytterst få hade varit involverade/lyssnade till i processen).

Dels därför att vi misstänker att omsorgen ligger mer i den kommunala ekonomin än om barnen. Min kommunalrådskollega i Solna, Johanna Graf, skriver idag om detta på sin blog och pekar på hur flexibel skolstart används som ett sätt att minska behoven av en väl utbyggd förskola som möter behoven av barnomsorg på våren (då köerna brukar vara som längst).

Och så frågar hon sig om det är så självklart att barnen ska anpassa sig till skolans behov? Borde det inte vara så att skolan anpassar sig och individualiserar undervisningen efter barnens behov?
Problemet är bara att en sådan politik kräver resurser och det har den borgerliga kommunledningen varit allt annat än villig att anslå.
Och då är det ju alltid praktiskt om man kan dölja det med ett fiffigt system...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker