2007-03-16

Få bryr sig om DN:s undersökning om Sahlin?

Klockan 11 på förmiddagen har DN:s så flitigt citerade artikel om förtroendet för Mona Sahlin genererat endast ett fåtal kommentarer. Kanske är resultatet inte så uppseendeväckande som de som betalat för undersökningen vill göra gällande. Sahlin får större förtroende än de andra partiledarna med undantag av Reinfeldt som lyckats ena en i grunden splittrad allians samt leda sitt parti till en historisk seger (kanske inte helt förvånande att han fortfarande hyser stort förtroende).

Sahlin som inte prövats i rollen som partiordförande och statsminister (ännu) får lägre förtroende. Kanske inte helt revolutionerande. Kanske inte heller att det finns en och annan som lever kvar i upprördhet över det som varit.

Det är 2010 som det spelar roll vilket förtroende som ledarna har. Och jag misstänker att ledaren för en 40%-konstellation i längden inte har så starkt förtroende

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker