2006-12-07

Pravda leverSå lever då pravda ändå. Efter att AiP fått den frimodige Eric Sundström som chefredaktör har många av oss varit orolig för var den okritiskt hyllande partitidningen tagit vägen. Den som säger att allt är bra och att allt är partiets förtjänst. Var lugn den finns - i Tyresö. Moderata Vi i Tyresö slår nog alla rekord. Det enda förvånande är kanske att tidningen så öppet och okritiskt ifrågasätter växthuseffektens existens. Det är väl inte korrekt för nya moderater?

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker