2010-05-30

Tyresö faller på tidningen Fokus lista - dags att stärka skola och förskola

Till alla de illustrationer jag tidigare haft på att vi inte ska slå oss till ro med de förutsättningar vi ger Tyresös skolor och förskolor kan nu lägga tidningen Fokus kommunrankning. Tyresö ramlar i årets rankning från plats 41 till plats 107. Framförallt beror det på dåliga resultat i "att vara ung" (plats 214) och "att ha familj" (plats 245). Tack och lov vägs det lite upp av bra resultat i äldreomsorgen och en bra arbetsmarknad i Stockholmsregionen.

Med rätta invänder säkert någon att den elev som inte får en bra undervisning inte direkt blir gladare av en bra äldreomsorg. Det är sant - ändå måste man säga att detta resultat förbättrar bilden av Tyresö. Det är naturligtvis inte ointressant för den som funderar på att bosätta sig i en stockholmskommun hur den värderas av oberoende granskare.

För till alla de goda skäl vi har haft att investera mer i kunskap kan vi nu lägga en till - att värna kommunens rykte. Jag har med en dåres envishet försökt visa att dåliga ekonomiska förutsättningar påverkar lärartäthet och ger sämre förutsättningar att möta varje elevs behov. Jag har återkommande pekat på hur stora barngrupper minskar trygghet och möjlighet till en bra pedagogisk verksamhet. Jag har när det inte fungerat med individargument försökt hävda den gemensamma nyttan. Hur Tyresö blir rikare av en högre kunskapsnivå.
Allt förgäves.

Nu hoppas jag att de annars så känsliga moderaterna i Tyresö kommun kan reagera på att Tyresös renommé riskerar att försämras. Kanske kan det vara ett skäl att göra något för att förstärka skolan och förskolan i Tyresö?

I så fall finns vi där. Redo med en hel rad av åtgärder.
Men den här gången måste det vara på riktigt. Tyresös skolor har inte råd med en sådan där satsning till som förra året då moderaterna lovade nio miljoner extra men som slutade med sämre lärartäthet...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker