2010-05-22

Fortsätta som hittills eller höja ambitionerna för skolan och jobben

Idag har jag och Fredrik Saweståhl debatterat i Tyresö centrum. Jag försökte debattera framtiden och nästa mandatperiod - men kände mig rätt ensam om det. Efter att ha påpekat flera gånger att Saweståhl pratar dåtid och inte framtid bytte Fredrik perspektiv och pratade framtid. Tror att jag räknade till 8 "vi ska fortsätta att...".

Så då vet vi framtiden med Moderaterna i Tyresö. Det är att fortsätta med mer av samma.
Mer än 250 ungdomar är arbetslösa, klyftorna ökar - socialbidragen ökar mest i Stockholms län och skolans förutsättningar är fortfarande alltför dåliga (plats 286 när det gäller lärartäthet). Deras svar på det - mer av samma.

Själv försökte jag kolla om det inte gick att få dem att ändra sitt motstånd mot lästester, bättre bemanning i skolan och läxläsningshjälp - men nej.
Jag testade också ökade insatser mot ungdomsarbetslösheten och tyckte det var konstigt att av det program som majoriteten nu planerar (om 17,5 miljoner kronor) så går inte en enda krona till att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men nej, det var meningen.

Men Saweståhl och jag delade dock en uppfattning - det är skillnad på alternativen och det gör skillnad vad man röstar på...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker