2010-02-15

Ökat plus i värsta lågkonjunkturen

Sitter på budgetberedning i Tyresö kommun och konstaterar att i värsta lågkonjunktur gör kommunen en rekordstor vinst. Till stor del på grund av att Barn och utbildning sparat 14 miljoner mot budget. 
Samtidigt har det inte funnits tillräckligt med pengar för att förebygga arbetslöshet och investera i utbildning - därför rusar nu kostnader för socialbidrag. 

Investeringarna som skulle ökas för att bekämpa arbetslöshet ligger klart under budget vilket innebär att nödvändiga investeringar får göras när det blir dyrare i högkonjunktur.

Och självklart kommer kommunen att i eftermiddag informera om ytterligare ett framgångsrikt år...

Följ Martin direkt i din mobiltelefon

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker