2010-02-13

Vi vinner när moderaternas politik möter verkligheten

Vilket samhälle vill vi leva i? Väljarna i Stockholm känner igen sig i vår beskrivning av ett samhälle utan stora klyftor.
Sjukförsäkringen i den moderata versionen - undantag för cancersjuka som är döende. Men andra cancersjuka - ska de inte få sjukförsäkring?

Skattechock? Moderaternas beskrivning av att vi vill höja skatter för de med de allra högsta inkomsterna för att stärka skolans kvalitet och trygghet vid arbetslöshet.

Följ Martin direkt i din mobiltelefon

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker