2009-09-08

10 miljarder - det är bra - men vad händer 2011?

Inför nästa mandatperiod har den rödgröna koallitionen presenterat närmare 40 politiska överenskommelser. Alliansen har hittills inte presenterat en enda.

Och igår lades ytterligare en osäkerhet till listan. Sannolikt ska de statsbidrag som höjs i årets budget sänkas tillbaka då. På något annat sätt kan man rimligen inte tolka regeringens besked att det är en tillfällig satsning.
Så efter valet ska besparingarna på skola och äldreomsorg träda ikraft.

De rödgröna måste nu vara tydliga i sin ambition att långsiktigt stärka kvaliteten i välfärden.

Men regeringens skattesänkningar på lånade pengar då?
De är förstås permanenta och kvar 2011. Ingen behöver tvivla om vad mellan skattesänkningar för välbeställda, välfärden eller ordning i statsfinanserna som den här regeringen prioriterar...

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker