2008-06-09

Stockholms läns landsting sänker skatten med 1 miljard men klarar inte barn- och ungdomspsykiatrin

Idga skriver Ingela Thalén och GRAN Harnesk (ordförande respektive generalsekreterare i BRIS) om den ökande psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Det handlar om alltfrån självmordsbrev till depressioner.
När jag läser artikeln fastnar jag på en mening som säger så mycket;
"Att bli sedd av en enda vuxen kan vara avgörande i ett barns liv."

Men det är som BRIS skriver inte självklart att veta hur man ska göra för att hjälpa sitt barn när det hamnat i en kris. Därför behöver också föräldrar få stöd och hjälp.

Som politiker kan man inte bli annat än upprörd när man läser BRIS beskrivning av vardagen. Att de har resurser att ta emot var femte person som ringer och ber om stöd är upprörande.
Att föräldrar känner vanmakt eftersom kötiderna till BUP är för långa är vansinne och får mig för ett ögonblick att fundera på vad man hade kunnat få i barn- och ungdomspsykiatri för den borgerliga landstingsledningens skattesänkning med snart en miljard .

Men jag blir nog mest upprörd över att det tillåts gå så långt. Det skulle inte ha hjälpt alla - men väldigt många, att bli sedd av en enda vuxen. Och då handlar det om att bli sedd i vardagen. I hemmet, i skolan eller av kompisar.

Det vi som politiker kan bidra med är att ge förutsättningar för varje barn att få bekräftelse och utveckling i skolan genom en undervisning som möter hans elelr hennes behov. Jag har tidigare skrivit om "osynliga listan" som några lärare jobbar med. Men ju mer man pga resursbrist tvingas jobba med stora grupper snarare än eleven som individ desto mer tappar man också att ge det stöd och den bekräftelse som varje elev behöver. Desto mindre kommer man också att upptäcka problemen i vardagen. Något att tänka för Tyresö som under den moderatledda tiden konstant prenumererat på en plats bland de tio sämsta när det gäller lärartäthet.
Och som parentes - desto sämre blir också resultaten - vilket också visar sig i Tyresö.

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker