2008-06-04

Saker man funderar på...

Det finns en del -

* Vem köper en Hummer i dessa dagar och varför? Uppenbarligen färre men ändå tillräckligt många för att man med jämna mellanrum ska se dem.

* Och är det så briljant att 30% av de nya bilarna är miljöbilar? Ok, jag förstår att det kan vara svårt att veta vilket som är bäst i all framtid - etanol, hybrid eller biogas. Men vi vet ju vad som är sämst - Bensin och diesel. Jag förstår folk som inte har råd att köpa nytt och får hålla till godo med vad som finns på en begagnat-marknad. Men folk som köper nytt och väljer det miljömässigt sämsta - Hur tänkte de? Det är knappast bra att 70% köper bensin- och dieselbilar som inte definieras som miljöbil - även om det är något mindre dåligt än förra året.

* Var och handlade idag. Blev först glad när jag upptäckte att den ekologiska Mascarpone-osten var exakt lika billig som den "icke-ekologiska". Det borde i längden inte vara dyrare att vara miljövän. Men vem köper då den icke-ekologiska? Återigen konstigt.

Mycket att fundera på.

I övrigt har jag haft ett bra dygn med kloka samtal med både Annika och Lovisa. Tack för klok feedback.

Annika skriver för övrigt precis som min kollega i Solna, Johanna, om de nya sjukförsäkringsreglerna. Känns som om att den borgerliga regeringen genom att hela tiden blåsa upp klyftan mellan oss (som jobbar) och de (som i den borgerliga retoriken ligger till last/är tärande) befäster utanförskapet allt hårdare. Genom att stigmatisera gruppen, göra den fattigare och i verkligheten driva den längre bort från arbetsmarknaden blir klyftan och utanförskapet bara större.

Och i kategorin ovilja att samarbeta för skolans bästa tar nu Jan Björklund ytterligare ett steg. I stället för att försöka komma överens om långsiktiga spelregler hoppas Björklund kunna vinna några partipolitiska poänger till. Låt mig gissa att det inte är självklart. Det är folkpartister som avrit med och rustat ned skolan både i Tyresö och i Stockholm. Det är knappast de som varit drivande men de har låtit moderaterna styra och lärartätheten har sjunkit som en sten.

Slutligen jag håller med Johan Croneman


Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker