2007-09-12

Höghus i tyresö


Idag har vi haft planberedning och behandlat första versionen av detaljplan för det nya centrumområdet. En del är byggandet av fler bostäder i centrumområdet. Det finns stark efterfrågan och den kommer knappast att minska framåt med allt fler äldre. Med brist på mark blir det därtill logiskt att bygga det landmärke som ett 22-våningshus innebär.

Som vanligt är dock borgerligheten ointresserad av blandade upplåtelseformer. Så alla de som efterfrågar hyresrätter kommer fortsätta då stå i kö.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker