2007-09-28

Futtigt idag men ändå......regeringsstödet sjunker.

Visst kan det en dag när allt vårt fokus bör riktas mot Burma och protesterna mot en blodbesudlad regim kännas futtigt att konstatera att två olika undersökningar visar på rekordstöd för oppositionen och rekordsvagt stöd för regeringen.

Men det är ändå viktigt. Bilden som kom ut av budgeten var att det var en orättvis budget som förstärkte och fördjupade klyftorna i samhället. Bilden var och är naturligtvis helt riktig. Det blir ett mer uppdelat samhälle med regeringspolitiken men framförallt moderaternas spindoktorer har gjort allt för att undvika den bilden. De nya moderaterna skulle ju inte vara som de gamla. Hittills har de grovt misslyckats i försöken och bilden av moderaterna som överklassens parti har bara befästs.
Men det finns ingen anledning att tro att de kommer ge upp försöken. Tvärtom kan vi anta att regeringen ju närmare valet vi kommer försöker köpa stöd i de grupper som tvekar som mest nu. De hoppas säkert att väljarnas minne är kort.

Som vanligt när det går bra för socialdemokratin och dåligt för regeringen hoppar DNs sk politiske redaktör Henrik Brors ut till regeringens försvar och driver tesen att uppgången bara beror på missnöje med alliansen och inte på något som helst nöje med socialdemokratin.

Det kan ju vara så att svenska folket vet att socialdemokratin ogillar ett samhälle med ökade klyftor. Det kan ju vara så att svenska folket gillar en mer lyssnande och ödmmjuk ledarstil som Mona Sahlin står för (både i jämförelse med Göran Persson och den alltmindre lyssnande Reinfelst) och som tar sig uttryck nu i omprövning. Det kan ju vara så att svenska folket grundar sina sympatier också på innehåll i mediagenomslag inte bara antalet mediagenomslag.

Det kan kansek rentav vara så att socialdemokratin vinenr stöd för sina idéer till skillnad från en period då vi förlorade stöd på grund av personfrågor.
Och då blir det jobbigt inte bara för Brors....

Detta inlägg är pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker