2007-08-07

Och i morgon håller jag på...

...Jytte Guteland. Det är naturligtvis upp till SSU att välja sina företrädare. Samtidigt kan jag inte som gamling låta bli att tycka att SSU nu som en fortfarande rätt sårbar organisation skulle må bra av en ordförande som har stöd i olika åsiktsinriktningar.

Jag känner inte Jytte så bra men vet att hon har med sig många erfarenheter och kunskaper som jag tror skulle vara bra för SSU.

Båda kandidaterna tillhör såvitt jag förstår det traditionella insider-distrikt. Med det menar jag att de tillhört grupperingar som haft god representation i styrelser och på expeditionen. De har också varit ledande i det som kommit att kallas högerfalangen.
Det som jag ändå tycker skiljer ut Stockholms län från andra "högerdistrikt" är att de periodvis varit beredda att skilja ut sig från sin traditionella grupptillhörighet för vad som förvisso ofta är egenintresse men också vad som är bra för organisationen som helhet.
Kalmar har tvärtom tillhört den hårda kärnan i "högern" och byggt upp hela sin maktbas på konflikten mellan vänster och höger. Känns därför lite tveksamt när Laila försöker framställa sig som outsider som missgynnas av etablissemanget.

Så go for it Jytte. Och vinn mandatet att hålla ihop förbundet.

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker